ஆக அண்மைச் செய்திகள்

 
 
 
 
​​

   என்னென்ன நன்மைகள்?​

நமது முன்னோடிகளின் கடுமையான உழைப்புக்காகவும் அர்ப்பணிப்புக்காகவும் அவர்களைக் கௌரவித்து நன்றி தெரிவிக்க, அரசாங்கம் முன்னோடித் தலைமுறைத் தொகுப்புத் திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. அவர்கள் சிங்கப்பூரை இன்று இருக்கும் நிலைக்கு உயர்த்தியுள்ளனர். முன்னோடித் தலைமுறைத் தொகுப்புத் திட்டத்திலிருந்து சுமார் 450,000 சிங்கப்பூரர்கள் நன்மையடைவர்.

இத்தொகுப்புத் திட்டம், முன்னோடிகளுக்கு வாழ்நாள் முழுவதும் தங்களுடைய சுகாதாரப் பராமரிப்புச் செலவுகளைச் சமாளிக்க உதவும்.​

Outpatient  

வெளிநோயாளிப் பராமரிப்பு

பலதுறை மருந்தகங்களிலும் நிபுணத்துவ வெளிநோயாளி மருந்தகங்களிலும் தற்போது வழங்கப்பட்டுவரும் சலுகைவிலை சேவைகளுக்கும்  மருந்துகளுக்கும் மேல், கூடுதல் நிதியுதவிகளை முன்னோடிகள் பெறுவார்கள்.
சாஸ்(CHAS) எனப்படும் சமூகச் சுகாதார உதவித் திட்டத்தில் பங்கேற்கும் தனியார் மருந்தகங்களிலும் பல் மருந்தகங்களிலும் நிதியுதவிகளைப் பெற்று மகிழுங்கள்.

Medisave  

மெடிசேவ் நிரப்புத்தொகைகள்

முன்னோடிகள் வாழ்நாள் முழுவதும், ஆண்டுதோறும் தங்கள் மெடிசேவ் கணக்குகளில் மெடிசேவ் நிரப்புத்தொகைகளைப் பெறுவர்.
Medishield

மெடிஷீல்டு லைஃப்

சிறப்பு சந்தா நிதியுதவிகளையும் மெடிசேவ் நிரப்புத்தொகைகளையும் கொண்டு எல்லா முன்னோடிகளின் மெடிஷீல்டு லைஃப் ​சந்தாக்களுக்கு ஆதரவு.
எல்லா முன்னோடிகளும் மெடிஷீல்டைக் ​காட்டிலும், மெடிஷீல்டு லைஃப்-க்குக் குறைவான சந்தாக்களைச் செலுத்துவார்கள்.
Disability  

இயலாமையுள்ள முன்னோடித் தலைமுறையினருக்கான உதவித் திட்டம்​

இயலாமையுள்ள முன்னோடித் தலைமுறையினருக்கான உதவித் திட்டத்தின்கீழ், மிதமான, கடுமையான செயல்பாட்டு இயலாமையால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு, ஓர் ஆண்டுக்கு $1,200 ரொக்கம்.​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


கதைகள்
காணொளிகள்

 
I started working when I was around 20 years old. I left school to work as a hawker and then as a petrol kiosk pump attendant. $130 was a basic pay back then due to the low cost of living...
​​​When the Second World War occurred, I was only 3 years old. Subsequently, I was there to witness the surrender of the Japanese. My school days during 1955-1958 were very interesting. RI was then the only secondary school...
I've had many neighbours from different races throughout the years and we used to visit each other's houses during various festivals. For example, during Chinese New Year, everyone would go house visiting...