முகப்பு  > அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

​​​​​​​​​​​​​​ நான் எப்போது நன்மைகளைப் பெறுவேன்? நான் என்ன செய்ய வேண்டியிருக்கும்?

ஜூன் 2014

தகுதிபெறும் முன்னோடித் தலைமுறை உறுப்பினர்கள் அறிவிப்புக் கடிதத்தைப் பெறுவார்கள்

எந்த நடவடிக்கையும்  வேண்டியதில்லை.

நீங்கள் கடிதத்தைப் பெறாவிட்டால், நீங்கள் தகுதிபெற்றிருக்கிறீர்களா என்பதைத் தகுதிநிலைச் சரிபார்ப்புப்  பக்கத்தில் தெரிந்துகொள்ளவும். 1800-2222-888 என்ற முன்னோடித் தலைமுறைத் தொலைபேசி எண்ணையும் நீங்கள் அழைக்கலாம்.

ஜூலை 2014

மெடிசேவ் நிரப்புத்தொகைகள்

எந்த நடவடிக்கையும்  வேண்டியதில்லை.

தகுதிபெறும் முன்னோடிகளின்  மெடிசேவ் கணக்குகளுக்குள், ஜூலை 2014 மத்தியில், மெடிசேவ் நிரப்புத்தொகைகள்    செலுத்தப்பட்டன.

செப்டம்பர் 2014

முன்னோடித் தலைமுறை அட்டை உங்கள் வீட்டிற்கு அனுப்பிவைக்கப்பட்டது

எந்த நடவடிக்கையும்  வேண்டியதில்லை.

உங்கள் அடையாள அட்டையில் உள்ள முகவரிக்கு, அட்டை தானாகவே அனுப்பிவைக்கப்பட்டது. நீங்கள் முன்னோடித் தலைமுறை அட்டையை இன்னமும் பெறவில்லை எனில், அன்புகூர்ந்து உதவிக்கு 1800-650-6060 என்ற எண்ணை அழைக்கவும்.

சாஸ் (சமூகச் சுகாதார உதவித் திட்டத்தில்) பங்கேற்கும் தனியார் மருந்தகங்களிலும்  பல் மருந்தகங்களிலும் சிறப்பு நிதியுதவிகள்​

சாஸ் (CHAS) தனியார் மருந்தகங்களுக்கும் பல் மருந்தகங்களுக்கும், உங்கள் அடையாள அட்டையையும் முன்னோடித் தலைமுறை அட்டையையும் கொண்டு செல்லுங்கள்.

பலதுறை மருந்தகங்களில் சலுகைவிலை  சேவைகளுக்குக் கூடுதலாக 50% கழிவு.

பலதுறை மருந்தகங்களில் தானாக வழங்கப்படுகிறது.


உங்களுடைய முன்னோடித் தலைமுறை அட்டையைக் கொண்டுசெல்ல நீங்கள் மறந்துவிட்டால் கவலை வேண்டாம். உங்களுடைய முன்னோடித் தகுதிநிலை, கணினியில்  தெரிவிக்கப்படும்.​

நிபுணத்துவ வெளிநோயாளி மருந்தகங்களில் (SOCs), சலுகைவிலை  சேவைகளுக்குக் கூடுதலாக 50% கழிவு.

நிபுணத்துவ வெளிநோயாளி மருந்தகங்களில் தானாக வழங்கப்படுகிறது.


மானியம் பெற்ற நிபுணத்துவ பராமரிப்பைப் பெறுவதற்கு, பலதுறை மருந்தகம் அல்லது சாஸ் (CHAS) தனியார் மருந்தகத்தில் உள்ள மருத்துவரைக் காண நினைவில் கொள்ளவும்.

 

உங்களுடைய முன்னோடித் தலைமுறை அட்டையைக் கொண்டுசெல்ல நீங்கள் மறந்துவிட்டால் கவலை வேண்டாம். உங்களுடைய முன்னோடித்  தகுதிநிலை, கணினியில்    தெரிவிக்கப்படும்.​

மிதமான, கடுமையான செயல்பாட்டு இயலாமையால் பாதிக்கப்பட்ட முன்னோடிகளுக்கு, ஆண்டுக்கு $1,200  உதவி

 உடல் இயக்க ஆற்றல் பரிசோதனைக்குப் பிறகு நீங்கள் இதற்கு விண்ணப்பிக்கலாம். மேல் விவரங்களை இங்கு கண்டறியவும்.

ஜனவரி 2015

மானியம் பெற்ற சிறப்பு வெளிநோயாளி மருந்தகங்களிலும் பலதுறை மருந்தகங்களிலும் சலுகைவிலை மருந்துகளுக்குக் கூடுதலாக 50% கழிவு

நிபுணத்துவ வெளிநோயாளி மருந்தகங்களிலும் பலதுறை மருந்தகங்களிலும் தானாக  வழங்கப்படுகிறது.

உங்களுடைய முன்னோடித் தலைமுறை அட்டையைக் கொண்டுசெல்ல நீங்கள் மறந்துவிட்டால் கவலை வேண்டாம். உங்களுடைய முன்னோடித்  தகுதிநிலை, கணினியில்    தெரிவிக்கப்படும்.

ஜூன் 2015 முன்னோடிகள், ஆண்டுதோறும் தங்களுக்கு கிடைக்கவிருக்கும் மெடிசேவ் நிரப்புத்தொகையின் அளவைக் குறிப்பிடும் ஓர் அறிவிப்புக் கடிதத்தைப்  பெறுவார்கள்.எந்த நடவடிக்கையும்  வேண்டியதில்லை.
ஜூலை 2015 முன்னோடிகள் ஒவ்வோர் ஆண்டும் ஜூலை மாதத்தில் தங்களுடைய மெடிசேவ் நிரப்புத்தொகைகளைப் பெறுவார்கள்.
எந்த நடவடிக்கையும்  வேண்டியதில்லை.​

நவம்பர் 2015

மெடிஷீல்டு லைஃப் காப்புறுதிக் கட்டணங்களுக்கான நிதியுதவிகள்

எந்த நடவடிக்கையும்  வேண்டியதில்லை. ​


மெடிஷீல்டு லைஃப் குறித்த மேல் விவரங்களுக்கு, அன்புகூர்ந்து இங்கு க்ளிக்​ செய்யவும்.


​​​​​​​​​​​​​​மானியம் பெற்ற நிபுணத்துவ வெளிநோயாளி மருந்தகங்களில் சலுகைவிலை சேவைகளுக்கு முன்னோடித் தலைமுறை நோயாளிகள் கூடுதலாக 50% கழிவைப் பெறுவார்கள். நிபுணத்துவ வெளிநோயாளி மருந்தகச் சேவைகளுக்கான கூடுதல் நிதியுதவிகளுக்கும் மேல் இது வழங்கப்படும். இதில், மருத்துவரைக் காண்பதற்கான கட்டணங்கள், பெரும்பாலான நோயாளிகளுக்குத் தேவைப்படும் பரிசோதனைகள் (எ.கா., இரத்தப் பரிசோதனைகள்,  ஊடுகதிர்ச் சோதனைகள்) ஆகியவை அடங்கும். தனியார் நோயாளிகளுக்கு நிதியுதவிகள் பொருந்தா.

மானியம் பெற்ற நிபுணத்துவ வெளிநோயாளி மருந்தகங்களிலும் பலதுறை மருந்தகங்களிலும் சலுகைவிலை மருந்துகளுக்கு முன்னோடிகள் கூடுதலாக 50% கழிவையும் பெறுவார்கள்.​


 

எல்லா சிங்கப்பூர்க்​ குடிமக்களுக்கும் முன்னோடிகளுக்கும் நிதியுதவி


​​​ எல்லா சிங்கப்பூரர்களுக்கும் நிதியுதவி
முன்னோடித் தலைமுறைக்கான சிறப்பு நிதியுதவி  
 
 
தனிநபர் மாதாந்திர குடும்ப வருமானம்வருமானம் இல்லாத  குடும்பங்களுக்கான வருடாந்திர வீட்டு மதிப்பு ​ எல்லா வயதினருக்கும் நிபுணத்துவ வெளிநோயாளி மருந்தகங்களில்65 மற்றும் அதற்கு மேற்பட்ட வயதுடைய எல்லா முதியோருக்கும் பலதுறை மருந்தகங்களில்
சலுகைவிலை  சேவைகளுக்குசலுகைவிலை மருந்துகளுக்குசலுகைவிலை  சேவைகளுக்கு சலுகைவிலை மருந்துகளுக்கு
$1,200 மற்றும் அதற்கும்​குறைவு*​$13,000 மற்றும் அதற்குக் குறைவு*70%75%​​75%கூடுதலாக
50% கழிவு
$1,201-$2,000*$13,001-$21,000*​60%75%
$2,000க்கு மேல் / விண்ணப்பிக்கவில்லை$21,000க்கு மேல் / விண்ணப்பிக்கவில்லை50%​50%​


*கூடுதல் நிதியுதவிக்கு விண்ணப்பம் செய்ய, நீங்கள் இங்கிருந்து படிவத்தைப் பதிவிறக்கம் செய்து, அதை குறிப்பிடப்பட்டுள்ள முகவரிக்கு அஞ்சலில் அனுப்பி வைக்கலாம், அல்லது உங்களுக்கு மிக அருகாமையில் உள்ள சமூக நிலையம் மற்றும் மன்றம் (CC), சமூக மேம்பாட்டு மன்றம் (CDC), பலதுறை மருந்தகம் அல்லது ஏதேனும் பொது மருத்துவமனையில் இருந்து படிவத்தையும், முன்கட்டணம் செலுத்தப்பட்ட வர்த்தகப் பதில் கடித உறையையும் பெற்றுக்கொள்ளலாம். உதவிக்கு நீங்கள் சுகாதாரப் பராமரிப்புப் பணியாளரையும் அணுகலாம்.​

நீங்கள் குறைந்த மற்றும் நடுத்தர வருமானம் ஈட்டுபவர் என இதற்கு முன்னர் முடிவு செய்யப்பட்டிருந்தால், நிபுணத்துவ வெளிநோயாளி மருந்தகச் சேவைகளுக்கான கூடுதல் நிதியுதவிகளுக்கு நீங்கள் தகுதிபெறுவீர்கள். உதாரணத்திற்கு, நீங்கள் தற்போது நீலம் அல்லது ஆரஞ்சு நிற சுகாதார உதவி அட்டையை வைத்திருந்தால், நீங்கள் மதிப்பீட்டுச் சோதனைக்கு உட்படுத்தப்பட்டிருப்பீர்கள். எனவே, நீங்கள் வேறு எதையும் செய்ய வேண்டியதில்லை. உங்களுக்குத் தானாகவே கூடுதல் நிதியுதவிகள் கிடைக்கும்.

நீங்கள் இதற்கு முன்னர் மதிப்பீட்டுச் சோதனைக்கு உட்படுத்தப்படவில்லை எனில், அன்புகூர்ந்து கூடுதல் நிபுணத்துவ வெளிநோயாளி மருந்தக நிதி உதவிகளிலிருந்து நன்மை பெறுவதற்கு விண்ணப்பம் செய்யவும். இது, சாஸ் (CHAS) திட்டத்துக்கான விண்ணப்பச் செயல்முறை போன்றதே. பொது மருத்துவமனைகள், பலதுறை மருந்தகங்கள், சமூக நிலையங்கள் மற்றும் மன்றங்கள் (CCs) அல்லது சமூக மேம்பாட்டு மன்றங்களில் (CDC) விண்ணப்பப் படிவத்தைப் பெறலாம். மாறாக, இப்படிவங்களை www.chas.sg என்ற இணையத்தளத்திலிருந்து பதிவிறக்கம் செய்துகொள்ளலாம்.

உங்களுக்கு இதற்கு முன்னர் மதிப்பீட்டுச் சோதனை மேற்கொள்ளப்பட்டதா என்பது குறித்து உறுதியாகத் தெரியவில்லை எனில், 1800-650-6060 என்ற எண்ணை அழைத்து அறிந்துகொள்ளலாம்..​

முன்னோடிகள் பலதுறை மருந்தகத்தில், சலுகைவிலை சேவைகளுக்குக் கூடுதலாக 50% கட்டணக் கழிவைப் பெறுவார்கள். இதில், மருத்துவரைக் காண்பதற்கான கட்டணங்கள், பெரும்பாலான நோயாளிகளுக்குத் தேவைப்படும் பரிசோதனைகள் (எ.கா., இரத்தப் பரிசோதனைகள், ஊடுகதிர்ச்  சோதனைகள்) ஆகியவை  அடங்கும்.​

​​​​வருமானம் அல்லது வீட்டு வகையைப் பொருட்படுத்தாமல், எல்லா முன்னோடிகளும் சாதாரண நோய்கள், நாள்பட்ட நோய்ச் சமாளிப்புத் திட்டத்தின் (CDMP) கீழ்வரும் நாள்பட்ட நோய்கள், குறிப்பிட்ட பல் மருத்துவச் சேவைகள் மற்றும் சுகாதார மேம்பாட்டு வாரியத்தின் (HPB) ஒருங்கிணைந்த பரிசோதனைத் திட்டத்தின் கீழ் பரிந்துரைக்கப்பட்ட உடல்நலப் பரிசோதனை ஆகியவற்றுக்காக, பின்வரும் சிறப்பு சாஸ்(CHAS) நிதி உதவிகளிலிருந்து நன்மை பெற இயலும்.

இந்த நோய்களுக்கு, சிகிச்சைகளுக்கு நிதி உதவி கிடைக்கும்​

உதவித்தொகை

சாதாரண நோய்கள்​

$28.50 வரை

சிடிஎம்பி (CDMP) எனப்படும் நாள்பட்ட நோய்ச் சமாளித்தல் திட்டத்தின்கீழ் வரும் நாள்பட்ட நோய்கள்​​1

சிக்கல் குறைந்த2

ஒருமுறை மருத்துவரைக் காண $90 வரை நிதியுதவி, ஓராண்டுக்கான வரம்பு $360

​சிக்கலான2

ஒருமுறை மருத்துவரைக் காண $135 வரை நிதியுதவி, ஓராண்டுக்கான வரம்பு $540

குறிப்பிட்ட பல் மருத்துவச் சேவைகள்

ஒவ்வொரு சிகிச்சைக்கும் $21 முதல் $266.50 வரை நிதியுதவி (சிகிச்சையைப் பொறுத்துள்ளது)

சுகாதார மேம்பாட்டு வாரியத்தின் ஐஎஸ்பி (ISP) எனப்படும் ஒருங்கிணைந்த பரிசோதனைத் திட்டத்தின்கீழ் சுகாதாரப் பரிசோதனை3

பரிசோதனைகள்: சுகாதார மேம்பாட்டு வாரியத்தின் அழைப்புக் கடிதம் இருந்தால் இலவசம்; மற்றும் மருத்துவரைக் காண்பதற்கான கட்டணம்: ஒருமுறை  $28.50 வரை (ஆண்டுக்கு 2 முறை வரை)​​

​ ​

1 இவை நீரிழிவு நோய், உயர் இரத்த அழுத்தம், இரத்தக் கொழுப்புப் பிரச்சினைகள், பக்கவாதம், ஆஸ்துமா, நாள்பட்ட நுரையீரல் அடைப்பு நோய் (சிஓபிடி), கடும் மனச்சோர்வு, மனச்சிதைவு நோய், முதுமைக்கால மறதி, இருமனக் குழப்பம், முதுமை மூட்டழற்சி, கெடுதி குறைந்த ஆண்சுரப்பி வீக்கம், மனக்கவலை, பார்க்கின்சன் நோய்(உடல்தளர்ச்சி நோய்),  சிறுநீரக அழற்சி/சிறுநீரகச் சிதைவு.


2 "சிக்கல் குறைந்த" என்பது ஒரு நாள்பட்ட நோய்க்காக மருத்துவரைக் காண்பதைக் குறிக்கிறது. "சிக்கலான" என்பது பலவித நாள்பட்ட நோய்களுக்காக அல்லது  சிக்கலான ஒரு நாள்பட்ட நோய்க்காக மருத்துவரைக் காண்பதைக் குறிக்கிறது.

 

3 உயர் இரத்த அழுத்தம், நீரிழிவு நோய், இரத்தக் கொழுப்புப் பிரச்சினைகள், மலக்குடல் புற்றுநோய் மற்றும் கருப்பை ​வாய்ப் புற்றுநோய் ஆகியவற்றுக்கான பரிசோதனை இதில் அடங்கும்.​


சாஸ் (CHAS) குறித்து மேல் விவரம் அறிய, அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகளுக்கு இங்கு க்ளிக் செய்யவும்.


நீங்கள் முன்னோடித் தலைமுறைத் திட்டத்தில் இல்லை என்றாலும், நடப்பிலுள்ள சாஸ்(CHAS) நிபந்தனைகளின்கீழ் தகுதிபெறுகிறீர்கள் எனில், ஏதேனும் மறுசீரமைக்கப்பட்ட மருத்துவமனை, பலதுறை மருந்தகம், சமூக நிலையம் மற்றும் மன்றம் (CC) அல்லது சமூக மேம்பாட்டு மன்றத்தில் (CDC), சாஸ்(CHAS) விண்ணப்பப் படிவத்தைப் பெற்றுக்கொள்ளலாம், அல்லது www.chas.sg என்ற இணையத்தளத்தில் அதைப் பதிவிறக்கம் செய்துகொள்ளலாம்.

மிதமான, கடுமையான செயல்பாட்டு இயலாமையால் பாதிக்கப்பட்ட முன்னோடிகள்,  பயனியர்டிஏஎஸ்(PioneerDAS) திட்டத்துக்குத் தகுதி பெறுவார்கள். அவர்கள் நீண்டகாலப் பராமரிப்புச் செலவுகளைச் சமாளிப்பதற்கு, ஆண்டுக்கு $1,200 ரொக்கத்தைப் பெறுவார்கள். பயனியர்டிஏஎஸ்(PioneerDAS) குறித்து மேல் விவரம் அறிய, அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகளுக்கு இங்கு க்ளிக் செய்யவும்.

ஆம். முன்னோடித் தலைமுறை அட்டையைக் கொண்டு, அனைத்து முன்னோடிகளும் சாஸ் (CHAS) பல் மருந்தகங்களில், பல் மருத்துவப் பராமரிப்புக்காக, சிறப்பு சாஸ் (CHAS) சலுகைகளைப் பெற்று மகிழலாம். செயற்கைப் பற்கள் (dentures), பல்லீறு சீரமைத்தல் (crowning), பல் வேர்க்குழிச் சிகிச்சை (root canal treatment), ஓட்டையை அடைத்தல்(filling) உள்ளிட்ட சாதாரண பல் மருத்துவச் சேவைகளுக்கான செலவுகளை ஈடுசெய்வதற்கும் இவை உதவும்.

முன்னோடிகள், பலதுறை மருந்தகங்களில், சலுகைவிலை பல் மருத்துவச் சிகிச்சைகளுக்குக் கூடுதலாக 50% கழிவைப்  பெற இயலும்.​

பரிசோதனைக்குப் பிறகு, மேலும் நிபுணத்துவ பல் மருத்துவச் சிகிச்சை தேவையெனக் கண்டறியப்பட்ட நோயாளிகள், பலதுறை மருந்தகங்கள் அல்லது சாஸ் (CHAS) பல் மருந்தகங்கள் மூலம், நிபுணத்துவ பல் மருத்துவச் சிகிச்சைக்கான நடுவமான தேசிய பல் மருத்துவ நிலையத்திற்கு (NDC) அனுப்பப்படலாம். என்டிசி (NDC)இல், அவர்கள் சலுகைவிலை வெளிநோயாளி பல் மருத்துவச் சேவைகளுக்குக் கூடுதலாக 50% கழிவைப் பெற  இயலும் - இதில் பல்லீறு சீரமைத்தல் (crowning), பல்லிடை பாலம் (bridges), செயற்கைப் பற்கள் (dentures), பல் வேர்க்குழிச் சிகிச்சை (root canal treatment) ஆகியவை அடங்கும்.​​

​​​முன்னோடித் தலைமுறைக்கான மெடிசேவ் நிரப்புத்தொகை, நீங்கள் பிறந்த ஆண்டை அடிப்படையாகக் கொண்டது. ஆகையால், நீங்கள் ஒவ்வோர் ஆண்டும் பெறுகின்ற தொகை மாறாது. அன்புகூர்ந்து கீழ்க்காணும் அட்டவணையைப் பார்க்கவும். முன்னதாகப் பிறந்த முன்னோடிகள் கூடுதல் மெடிசேவ் நிரப்புத்தொகைகளைப் பெறுவார்கள். முன்னோடித் தலைமுறையினரில் வயது குறைவானவர்களைக் காட்டிலும் அவர்கள் வழக்கமாகக் குறைவான சேமிப்புகள் வைத்திருப்பதே அதற்குக் காரணம்.​

பிறந்த ஆண்டு​​வாழ்நாள் முழுவதும் நீங்கள் ஒவ்வோர் ஆண்டும் பெறவிருக்கும் மெடிசேவ் நிரப்புத்தொகை
1945-1949 $200
1940-1944 $400
1935-1939$600
1934 அல்லது அதற்கு முன்னர்$800

கவலை வேண்டாம். ஒரு முன்னோடியாக நீங்கள் உங்களுடைய மெடிஷீல்டு லைஃப் சந்தாக்களுக்காக சிறப்பு நிதியுதவியைப் பெறுவீர்கள்.  எல்லா முன்னோடிகளும், மெடிஷீல்டைக் காட்டிலும் மெடிஷீல்டு லைஃப்-க்காகக் குறைவான சந்தாக்களைச் செலுத்துவார்கள்:​


முன்னோடித் தலைமுறைக்கான மெடிஷீல்டு லைஃப் சந்தாக்கள்1 மற்றும் நிதியுதவிகள்

TAL.PNG


எல்லா முன்னோடித் தலைமுறையினரும் வருடாந்திர மெடிசேவ் நிரப்புத்தொகைகளைப் பெறுவர். இந்தத் தொகைகள், அவர்கள் பிறந்த ஆண்டைப் பொறுத்து, $250 முதல் $900 வரை இருக்கும். சந்தாக்களை மேலும் ஈடுசெய்ய, இந்த நிரப்புத்தொகைகள் பயன்படுத்தப்படலாம். ஏற்கனவே கடும் உடல்நலப் பிரச்சினைகள் கொண்ட முன்னோடித் தலைமுறையைச் சேர்ந்த மூத்தவர்கள், 2021 முதல் 2025 வரை, $50-$200 மதிப்புள்ள கூடுதலான மெடிசேவ் நிரப்புத்தொகைகளைப் பெறுவர். இவை, அதிகரிக்கப்பட்டுள்ள மெடிஷீல்டு லைஃப் சந்தாக்களைச் செலுத்துவதன் பொருட்டு அவர்களுக்கு உதவும்.


1சந்தாக்கள், குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் பலன்களின் அட்டவணையை அடிப்படையாகக் கொண்டவை. அவை, சுகாதாரப் பராமரிப்புச் செலவுகளின் மாற்றங்கள் போன்றவற்றுக்கேற்ப மாற்றப்படலாம். செலுத்தவேண்டிய மெடிஷீல்டு லைஃப் சந்தா (தகுந்த நிதியுதவிகள் ஏதேனும் இருப்பின், அவற்றுக்குப் பிறகு) குறித்த எழுத்துபூர்வ அறிவிப்பை, சந்தா கழிக்கப்படுவதற்கு முன்னர், மத்திய சேமநிதிக் கழகம் வழங்கும்.

2 ​அடுத்த பிறந்த நாளன்று வயது என்பது, காப்புறுதி புதுப்பிக்கப்பட்ட தேதிக்குப் பிறகு, முன்னோடித் தலைமுறையினரின் அடுத்த பிறந்த நாளன்று, அவருக்குப் பூர்த்தியாகும் வயதைக் குறிப்பதாகும்.

3முன்னோடித் தலைமுறையினர் கடுமையான நோயினால் ஏற்கனவே பாதிக்கப்பட்டிருந்தால், 30% கூடுதல் சந்தா செலுத்த வேண்டியிருக்கும்.​​​

4ஒரு முறை மட்டுமே வழங்கப்படும் கொவிட்-19 நிதியுதவித் தொகை (முதல் ஆண்டுக்காக) இப்பகுதியில் சேர்த்துக்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.


மெடிஷீல்டு லைஃப் குறித்து மேல் விவரங்களைப் பெற, அன்புகூர்ந்து இங்கு சொடுக்கவும்.


ஆம்.

ஒருங்கிணைந்த ஷீல்டு திட்டங்கள் (IPs), (i) மெடிஷீல்டு லைஃப் மற்றும் (ii) மேம்பட்ட  நன்மைகள் மற்றும்/அல்லது கூடுதல் காப்புறுதிப் பாதுகாப்பு (பொது மருத்துவமனைகளில் தனியார் அல்லது A/B1 வகை வார்டுகளில்) வழங்குகின்ற மேம்படுத்தப்பட்ட  அம்சத்தைக் கொண்டு உருவாக்கப்பட்டுள்ளன. IPகளைக் கொண்டுள்ளவர்களுக்கு , தங்களுடைய IP சந்தாவின் மெடிஷீல்டு லைஃப் அம்சத்திற்கு, சிறப்பு முன்னோடித் தலைமுறையினருக்கான மெடிஷீல்டு லைஃப் நிதியுதவிகள் பொருந்தும்.

5, 10 அல்லது 25 ஆண்டுகாலத்தில் 65 வயது பூர்த்தியாகும் அனைவருக்கும் முன்னோடித் தலைமுறைத் தொகுப்புத் திட்டம் கிடைக்கப் பெறாது.

மாறாக, இது 1965ம் ஆண்டில் குறைந்தது 16 வயது மற்றும் 2014ம் ஆண்டின் இறுதிக்குள் 65 அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட வயதுடைய சிறப்பு தலைமுறை சிங்கப்பூரர்களுக்கானது.

1965ல் குறைந்தது 21 வயது பூர்த்தியானவர்களுக்கு முன்னோடித் தலைமுறைக்கான நன்மைகளை வழங்குவது குறித்து முன்னதாக அரசாங்கம் ஆராய்ந்திருந்தது. எனினும், 1965ல் பலர் 16 வயதாக இருந்தபோது பணிபுரியத் தொடங்கியதாக எங்களுக்குக் கருத்துகள் கிடைத்தன. ஆகவே, தகுதிபெறும் வயது குறைக்கப்பட்டது.​​


​​நீங்கள் பின்வரும் நிபந்தனைகளைப் பூர்த்தி செய்தால், நீங்கள் ஒரு முன்னோடியாகக் கருதப்படுவீர்கள்:


a.  1965-இல் 16 மற்றும் அதற்கு மேற்பட்ட வயதுடையவர் - அதாவது நீங்கள்:

    • 31 டிசம்பர் 1949 அன்று அல்லது அதற்கு முன்னர் பிறந்தவர்
    • 2014-இல் 65 மற்றும் அதற்கு மேற்பட்ட வயதுடையவர்

மற்றும்


b.   31 டிசம்பர் 1986 அன்று அல்லது அதற்கு முன்னர் சிங்கப்பூர்க் குடியுரிமை பெற்றவர்.


முன்னோடித் தலைமுறைத் தொகுப்புத் திட்டத்துக்குத் தகுதிபெற்றவர்கள், ஜூன் 2014-இல் ஓர் அறிவிப்புக் கடிதத்தைப் பெற்றிருப்பார்கள் .

நீங்கள் இணையத்தில், தகுதிநிலைச் சரிபார்ப்புப் பக்கத்தில் உங்களுடைய தகுதிநிலையைத் தெரிந்துகொள்ளலாம். 1800-2222-888 என்ற முன்னோடித் தலைமுறைக்கான தொலைபேசி எண்ணையும் நீங்கள் அழைக்கலாம்.​​


பதிவுசெய்ய வேண்டிய தேவையில்லை. தகுதிநிலை குறித்து தகவல் தெரிவிப்பதற்காக, தகுதிபெறும் எல்லா முன்னோடிகளுக்கும் ஜூன் 2014-இல் கடிதங்கள் அனுப்பப்பட்டன.

(1) வருடாந்திர மெடிசேவ் நிரப்புத்தொகைகள், ஜூலை 2014 முதல், தானாகவே  உங்கள் மசேநி மெடிசேவ் கணக்கிற்குள் செலுத்தப்படுகின்றன. கிட்டத்தட்ட அனைவருமே ஒரு மெடிசேவ் கணக்கை வைத்துள்ளனர். 2016க்கான மெடிசேவ் நிரப்புத்தொகைகள் குறித்தும், உங்களிடம் ஒரு மெடிசேவ் கணக்கு இல்லை என்றால் நீங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்பது குறித்தும் ஜூன் 2016-இல் உங்களுக்குத் தெரிவிக்கப்படும்.
(2) வெளிநோயாளிப் பராமரிப்புக்கான நிதியுதவித் திட்டம், செப்டம்பர் 2014 முதல் சாஸ் (CHAS) தனியார் மருந்தகம் மற்றும் பல் மருந்தகங்கள், பலதுறை மருந்தகங்கள் மற்றும் நிபுணத்துவ வெளிநோயாளி மருந்தகங்களில் தானாகவே செயல்படத் தொடங்கியது.

முன்னோடித் தலைமுறை அட்டை, செப்டம்பர் 2014–க்குள் உங்களுடைய அடையாள அட்டையில் உள்ள முகவரிக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டது. நீங்கள் இந்த அட்டையை நிபுணத்துவ வெளிநோயாளி மருந்தகங்கள், பலதுறை மருந்தகங்கள், சாஸ் (CHAS) தனியார் மருந்தகங்கள் மற்றும் பல் மருந்தகங்களில் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம். உடல் இயக்க ஆற்றல் இயலாமையால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள், இயலாமையுள்ள முன்னோடித் தலைமுறையினருக்கான  உதவித் திட்டத்தின் கீழ் வருடாந்திர ரொக்க உதவிக்கு விண்ணப்பம் இங்கு​செய்யலாம்.

(3) மெடிஷீல்டு லைஃப் சந்தா நிதியுதவிகள். செலுத்தப்பட வேண்டிய மெடிஷீல்டு லைஃப் சந்தாவைக் குறைக்க இந்த நிதியுதவி தானாகவே பயன்படுத்தப்படுகிறது.​​
​​

உங்களுடைய தகுதிநிலையை நீங்கள் இணையத்தில் இங்கு சரிபார்த்துக் கொள்ளலாம். மாறாக, உங்களுடைய தகுதிநிலையைச் சரிபார்ப்பதற்கு அல்லது உங்களுக்கு மீண்டும் அக்கடிதத்தை அனுப்பி வைக்குமாறு கேட்டுக்கொள்வதற்கு, நீங்கள் 1800-2222-888 என்ற முன்னோடித் தலைமுறைக்கான தொலைபேசி எண்ணை அழைக்கலாம்.​​

அன்புகூர்ந்து உதவிக்கு 1800-650-6060 என்ற எண்ணை அழைக்கவும்.

என்னுடைய முன்னோடித் தலைமுறை அட்டையை நான் எப்போது பெற முடியும்?

முன்னோடிகள் தங்களுடைய அட்டையை 1 செப்டம்பர் 2014-க்குள் அஞ்சலில் பெற்றிருக்க வேண்டும்.​

என்னுடைய முன்னோடித் தலைமுறை நன்மைகளை நான் எங்கு பெறலாம்?

முன்னோடிகள், பலதுறை மருந்தகங்கள், பொது மருத்துவமனைகளில் மானியம் பெற்ற நிபுணத்துவ வெளிநோயாளி மருந்தகங்கள் (SOCs), சமூகச் சுகாதார உதவித் திட்டத்தின் (CHAS) கீழ் வரும் தனியார் மருந்தகங்கள் (GP) மற்றும் பல் மருந்தகங்களில் சிறப்பு நிதியுதவிகளைப் பெறலாம்.​

முன்னோடித் தலைமுறை வரவேற்புத் தொகுப்பில் என்னென்ன உண்டு ?

ஒவ்வொரு வரவேற்புத் தொகுப்பிலும் உள்ளவை: ​

  • தனிப்பயனாக்கம் செய்யப்பட்ட முன்னோடித் தலைமுறை அட்டை;​
  • முன்னோடித் தலைமுறையினர் நன்மைகள் குறித்த சிறுபுத்தகம். ஒவ்வொரு முன்னோடியும், முன்னோடித் தலைமுறைத் தொகுப்புத் திட்டத்திலிருந்து  பெறக்கூடியவற்றை இப்புத்தகம் விவரிக்கிறது. தகவல்கள் நான்கு மொழிகளிலும்  வழங்கப்படுகின்றன;​
  • ஒரு CHAS (சமூகச் சுகாதார உதவித் திட்டம்) மருந்தகத் தகவல்திரட்டு;​
  • முன்னோடியின் வீட்டிற்கு மிக அருகாமையில் உள்ள ஆறு சாஸ் (CHAS) மருந்தகங்களின் முகவரிகள் மற்றும் தொலைபேசி எண்களின் பட்டியல்;​
  • முன்னோடித் தலைமுறைக்கான தொலைபேசி எண்களையும் இணையத்தள முகவரியையும் கொண்ட குளிர்பதனப் பெட்டி மெக்னெட்.

உங்களுடைய தாராள குணத்திற்கு நன்றி. நீங்கள் நன்கொடை வழங்க முடிவு செய்திருப்பது குறித்து நாங்கள் மகிழ்ச்சியடைகிறோம். எனினும், உங்களுடைய மெடிசேவ் நிரப்புத்தொகைகள் உங்களுடைய சுகாதாரப் பராமரிப்புத் தேவைகளுக்காகவே வழங்கப்படுவதால், அவற்றை நீங்கள் நன்கொடையாகக் கொடுக்க இயலாது.

அதற்குப் பதிலாக, அதற்கு இணையான தொகையை ரொக்கமாக (நீங்கள் விரும்பினால்) சிங்கப்பூர்50 (எஸ்ஜி50) பரிவு, பகிர்வு இயக்கத்தின் கீழ் நன்கொடையாக வழங்குமாறு உங்களை ஊக்குவிக்கிறோம். அரசாங்கம் வழங்கும் இணைக்கு இணை மானியங்களைச் சேர்த்து, உங்கள் நன்கொடைகள் இரட்டிப்பாகும். இது, எளிதில் பாதிப்புக்கு உள்ளாகக்கூடிய முதியோருக்கு நேரடியாக உதவும் நமது சமூக அமைப்புகளின் நற்பணிக்கு வலுசேர்க்கும். இத்தகைய அறநிறுவனங்களின் பட்டியலுக்கு, அன்புகூர்ந்து பின்வரும் இணையத்தளத்திற்குச் செல்லவும்:​

​http://www.comchest.org.sg/careandshare/tod​onate.html​​.

வேண்டுகோள் பரிசீலனைக் குழு, மே 2014ல் அமைக்கப்பட்டது. இது, வேண்டுகோள்களை மதிப்பீடு செய்வதற்கான நிபந்தனைகளைக் கவனமுடன் பரிசீலித்துள்ளது.​

நீங்கள் 31 டிசம்பர் 1949-க்குப் பிறகு பிறந்திருந்தால், எந்த  வேண்டுகோளும் ஏற்றுக்கொள்ளப்படாது என்பதை அன்புகூர்ந்து தெரிந்துகொள்ளுங்கள். நாடாளுமன்றத்தில் கேட்கப்பட்ட கேள்விகளுக்கான பதில்களிலும், முன்னோடித் தலைமுறைக்கான நிதி மசோதா குறித்த விவாதத்தின்போதும் விளக்கப்பட்டவாறு, 1949 அல்லது அதற்கு முன்னர் பிறந்த எல்லாருக்கும் முன்னோடித் தலைமுறைத் தொகுப்புத் திட்டத்தை  நீட்டிப்பதன் மூலம், அரசாங்கம் அனைவரையும் உள்ளடக்கிய ஓர் அணுகுமுறையை ஏற்கனவே பின்பற்றியிருப்பதை வேண்டுகோள் பரிசீலனைக் குழு அங்கீகரித்தது.  எந்த வயது வரம்பு நிர்ணயிக்கப்பட்டாலும், அதற்கு சிறு வித்தியாசத்தில் தகுதிபெறாமல் போகக்கூடியவர்கள் எப்போதும் இருக்கத்தான் செய்வார்கள். எனவே,  புதிய வயது நிபந்தனையை, அனைத்துச் சிங்கப்பூரர்களுக்கும் நீட்டிக்காமல், வயது தொடர்பான வேண்டுகோள்களை அனுமதிப்பது சாத்தியப்படாது அல்லது நியாயமானதாக இருக்காது. ஆதலால், முன்னோடித் தலைமுறைக்கான நிதிச் சட்டத்தின் கீழ் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளவாறு, குடியுரிமை நிபந்தனைக்குத் தொடர்புடைய வேண்டுகோள்களை மட்டுமே ஆராய்வதற்குக் குழு முடிவெடுத்தது.​​

குடியுரிமை தொடர்பான வேண்டுகோள்களுக்கு, ஒருவர் 1986-க்குச் சற்றுபிறகு, சிங்கப்பூர்க் குடியுரிமையைப் பெற்றிருந்தாரா என்பதைக் குழு பரிசீலிக்கிறது - முன்னோடித் தலைமுறைத் தொகுப்புத் திட்டத்துக்குத் தகுதிபெற, அந்த ஆண்டுக்குள் குடியுரிமை பெற்றிருக்கவேண்டும் என்று

நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், சிங்கப்பூர் சுதந்திரம் அடைந்த தொடக்க ஆண்டுகளிலிருந்து, அந்நபர் இங்கு வாழ்ந்து வந்தாரா, நமது சமுதாயத்திற்குப் பங்களித்தாரா மற்றும் சிங்கப்பூரில் நிரந்தரமாக இருக்க தெளிவான முயற்சிகளை மேற்கொண்டாரா போன்ற காரணங்களைக் குழு ஆராய்கிறது.

குடியுரிமை பெற்றிருக்கவேண்டிய கடைசித் தேதியான 31 டிசம்பர் 1986-ஐ சிறு  வித்தியாசத்தில் தவறவிட்டு, நிபந்தனைகளைப் பூர்த்தி செய்திருப்பதாக நீங்கள் எண்ணினால், வேண்டுகோளைப்  பதிவுசெய்ய, உங்களுடைய அடையாள அட்டை எண்ணுடன் மத்திய சேம நிதிக் கழகத்தை (CPFB) 1800-2222-888 என்ற எண்ணில் அல்லது contactus@pioneers.gov.sg என்ற மின்னஞ்சல் முகவரியில் தொடர்பு கொள்ளுங்கள். உங்கள் உறவினர் சார்பாக நீங்கள் வேண்டுகோள் விடுக்க விரும்பினால், அன்புகூர்ந்து உங்கள் உறவினரின் ஒப்புதலை முதலில் பெறுங்கள்.


மேல் விவரங்களுக்கு, அன்புகூர்ந்து https://crms.moh.gov.sg/FAQ.aspx​ என்ற சுகாதார அமைச்சின் (MOH) இணையத்தளத்திற்குச் செல்லவும்​